Arhiva

Arhiva contine listele certificatelor de urbanism si autorizatiilor construire/desfiintare emise in perioada 2017-martie 2020.